Коронавирусын иж бүрдэл

  • SARS-CoV 2 Test Kits

    SARS-CoV 2 Туршилтын иж бүрдэл

    SARS эсвэл шинэ коронавирус уушигны үрэвсэл үү, вирусын тархалт бүрт эрүүл мэндийн хамгаалалтын хувцас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд үйлдвэрлэлийн технологи сайжирч эмнэлгийн хамгаалалтын хувцасны чанар аажмаар сайжирч байна. Энэхүү нийтлэлд эмнэлгийн хамгаалалтын хувцасыг дараахь 4 зүйлээс дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. 1 Эмнэлгийн хамгаалалтын хувцасны үндсэн танилцуулга 1.1 Эмнэлгийн хамгаалалтын хувцас гэж юу вэ? Эмнэлгийн хамгаалалтын хувцасны тодорхойлолт, хэрэглээ. 1 ...